Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza adresowane jest do wszystkich lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje szkody będące następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.


Sprawdź ofertę

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego adresowane jest do wszystkich placówek wykonujących działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje szkody będące następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.


Sprawdź ofertę