Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza
i lekarza dentysty

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza adresowane jest do wszystkich lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje szkody będące następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza lub lekarza dentysty jako polisa nadwyżkowa do polisy obowiązkowej oraz dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia bez prowadzenia działalności lub umowy o dzieło.


Kup polisę online

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego adresowane jest do wszystkich placówek wykonujących działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje szkody będące następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.


Sprawdź ofertę